ZRIAĎUJEME TRANSPARENTNÝ ÚČET NA POMOC RODINÁM Z UKRAJINY

Milí priatelia, ďakujeme za pokračujúcu vlnu podpory pre naše kúpele ako aj pre aktivity, ktorými sa snažíme pomáhať ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

Nakoľko ste nás viacerí oslovili s ponukou zaslania peňažného daru za účelom financovania služieb pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny, rozhodli sme sa zriadiť transparentný účet, ktorý budeme využívať výlučne na financovanie aktivít súvisiacich s poskytovaním ubytovacích a stravovacích služieb osôb z Ukrajiny, ktoré našli dočasné útočisko v Kúpeľoch Sliač.

V prípade vášho záujmu podporiť túto aktivitu môžete poukázať finančné prostriedky na účet číslo: SK9802000001820001604412 Ako variabilný symbol prosíme uveďte číslo 1244 a do správy prijímateľa prosíme uviesť vaše kontaktné údaje v rozsahu, ktorý budete považovať za vhodný.

Z financií ktoré budú obdržané na tomto účte budú financované výlučne aktivity pre osoby zasiahnuté vojnou na Ukrajine - ubytované v ubytovacom zariadení Poľana a budú sa týkať ubytovacích služieb (najmä energie), stravovacích služieb (náklad na suroviny a technické zabezpečenie výdaja jedál), prípadne na nákup ostatných tovarov a služieb, ktoré vyplynú počas procesu tejto aktivity (hygienické potreby a nevyhnutné potreby na základe požiadaviek ubytovaných).

Financovanie týchto služieb je v rámci účtovníctva Kúpeľov Sliač vedené v osobitnej analytike a bude priebežne zverejňované na internetovej stránke Kúpeľov Sliač.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za vašu pomoc a podporu.

KÚPELE SLIAČ