Akcie a aktuality

AKCIE pre samoplatcov

Rezervácia silvestrovského pobytu.

AKCIE pre klientov zdravotných poisťovní

Aktuality a oznamy

Oficiálne vyhlásenie vedenia spoločnosti Kúpele Sliač a.s. k príspevku primátorky mesta Sliač, Ľubice Balgovej, a ďalších komentujúcich na FB profile Môj Sliač.

Reakcia vedenia Kúpeľov Sliač k príspevku primátorky Ľ. Balgovej

Sme zástancovia tvrdenia, že komunikácia, zvlášť oficiálna, by mala prebiehať na osobnej úrovni. Nedávne vyjadrenie pani primátorky na sociálnej sieti Facebook v ktorom tvrdí, že Kúpele Sliač vyzerajú hrozne, nás však primälo, aby sme na jej hodnotiaci úsudok zareagovali rovnakým spôsobom, prostredníctvom Facebooku.

Pred niekoľkými dňami sa konalo zasadnutie predstavenstva spoločnosti Kúpeľov Sliač a.s., na ktorom sa zúčastnila aj pani primátorka Ľubica Balgová. Na stretnutí s vedením kúpeľov Sliač vyslovila voči kúpeľom niekoľko požiadaviek. Keďže mesto hodlá rozšíriť cintorín, diskutovali sme okrem iného aj o možnosti zámeny pozemkov v tejto lokalite. Dohodli sme sa na vypracovaní znaleckého posudku s tým, že ak to bude v poriadku, môžeme k zámene pristúpiť. Preberali sme však aj iné témy a sme pripravení spolupracovať vo všetkých oblastiach, ktoré mestu a kúpeľom prospejú.

Naše stretnutie prebiehalo vo veľmi priateľskej atmosfére. O to viac nás vo vedení kúpeľov zamrzel hodnotiaci úsudok pani primátorky, v ktorom sa na sociálnej sieti Facebook v skupine „Môj Sliač“ vyjadrila, že kúpele vyzerajú hrozne. Vzápätí však dodala, že nikdy nie je neskoro na ich reštart. Na ten vraj ale v súčasnosti nemá čas, pretože denne musí hasiť iné veci, ktoré sa týkajú mesta Sliač.

Samozrejme, rešpektujeme jej právo na názor, no zároveň by sme v tejto súvislosti pre nezasvätených radi zdôraznili, že Mesto Sliač a Kúpele Sliač sú dva samostatné subjekty. Kúpele Sliač a.s. sú už vyše 20 rokov obchodná spoločnosť, ktorá má svoje výkonné a kontrolné orgány a štruktúru (predstavenstvo, dozorná rada, valné zhromaždenie). A odkedy mesto odpredalo svoj akcionársky podiel v kúpeľoch, nemá na ich riadenie dosah. Inými slovami, pani primátorka má v rámci svojich právomocí veľmi obmedzenú možnosť robiť reštart na území, ktoré patrí kúpeľom. Viac by sme uvítali, keby sa zamerala na hľadanie prienikov vo vzájomnej spolupráci, o ktorých sme nezáväzne diskutovali. Veď pri premenách mesta v čase svoju nemalú úlohu zohrali aj kúpele.

Z tohto pohľadu sme ale radi, že naše aktivity ako osadenie lavičiek v Kúpeľnom parku, či plánovanú akciu s názvom Kúp si svoj strom, si vzala za svoje a chce nám pomôcť s organizáciou. Rovnako dúfame, že ak sa nám podarí v rámci Sliačskeho kultúrneho leta zorganizovať koncerty nie len známych muzikálových osobností, budeme môcť rátať s jej podporou. Uvedomujeme si, že tieto aktivity pomáhajú pozitívnej medializácii kúpeľov, a samozrejme aj mestu, no nespasia ich. Škoda, že pani primátorka pri spomínaní reštartu kúpeľov nebola na sociálnej sieti konkrétnejšia a na našom zasadnutí ho nespomenula vôbec.

Radi by sme v tejto súvislosti ešte zdôraznili, že Kúpele Sliač si napriek vyjadreniu primátorky, podľa ktorej to u nás vyzerá hrozne, svedomito plnia všetky svoje záväzky voči jednotlivým inštitúciám a spoločnostiam, vrátane mesta Sliač. Stále tiež patríme medzi najväčších zamestnávateľov tohto regiónu a na daniach sme mestu Sliač za ostatných šesť rokov odviedli takmer 700.000 €. Bohužiaľ musíme tiež podotknúť, že späť sa nám to nevracia v žiadnej podobe. Kúpele predsa patria do katastra mesta Sliač a peniaze za daň z ubytovania, by logicky mali prúdiť tam, kde boli vygenerované. Vygenerované boli klientmi kúpeľov a použité by mali byť na obnovu verejných priestranstiev kúpeľov.

Ak už nie pomoc finančnú, uvítali by sme minimálne pomoc pri verejnoprospešných prácach. Namiesto toho pomáhame, hoci s obmedzeným finančným rozpočtom naďalej len my. Každé euro vydané smerom von na podporu aktivít ide z našich zarobených peňazí. Môžeme vás však ubezpečiť, že v záujme rozvoja nášho malebného mesta, v tom budeme iste pokračovať aj v budúcnosti. Ale ako sme už neraz spomínali, je našim želaním, aby sa komunikácia s predstaviteľmi mesta Sliač viac zefektívnila. V tejto súvislosti veríme pani primátorke, že sa nám to spoločne podarí napraviť. To všetko v nádeji, že mesto Sliač raz bude mať na oplátku snahu recipročne pomôcť niekedy aj kúpeľom. Pre dobro veci je totiž nevyhnutné, aby oba subjekty úzko spolupracovali.

Predstavenstvo
Kúpele Sliač a.s.

Dokumenty na stiahnutie

Reakcia vedenia Kúpeľov Sliač k príspevku primátorky Ľ. Balgovej ( 0,21 MB)

NECH SI KAŽDÝ UROBÍ NÁZOR SÁM

Dokumenty na stiahnutie

Zámena pozemkov odpoveď 15.2.2017 ( 0,98 MB) MÚ Sliač Zrušenie uznesenia z 27.02.2017.1 ( 0,42 MB)