Darčekové poukazy

Darčekový poukazy

Darujte Vašim blízkym to najcennejšie, darujte im zdravie.

Peniaze vložené do zdravia a prevencie vždy budú vhodnou investíciou. Obdarujete ich zážitkom, spomienkami a dokonalým oddychom prostredníctvom originálnych darčekových poukazov, permanentiek na procedúry alebo darčekových šekov. Doručíme Vám ich na tvrdom papieri, ručne vyplnené s personalizovaným venovaním.

Výnimočné životné udalosti si zaslúžia výnimočnú starostlivosť a tú Vám dáme v Kúpeľoch Sliač.

Permanentky na liečebné procedúry

Informácie a rezervácie

Telefón: 045/ 5442 320
Mobil: 0917 148 050, 0917 148 051

Obchodné podmienky

  • Darčekový poukaz kúpele zašlú na vami určenú adresu po obdržaní platby na základe faktúry
  • Darčekový poukaz je platný do termínu realizácie hotelovej rezervácie v zvolenom kalendárnom roku
  • Darčekový poukaz sa vystavuje na základe Vami určeného termínu rezervácie v konkrétnej sezóne v kalendárnom roku.
  • Darčekový poukaz na meno obdarovaného je neprenosný, nie je možné ho zameniť za hotovosť a nekombinuje sa s inými zľavami kúpeľov.
  • V prípade, že držiteľ Darčekového poukazu do konca jeho platnosti nevyčerpá služby kúpeľov, alebo len z časti, zostávajúca hodnota poukazu prepadá v prospech vystavovateľa ako sankcia za nevyčerpané služby a držiteľ poukazu nemá nárok na vrátenie nevyčerpanej hodnoty.
  • Držiteľ Darčekového poukazu je oprávnený pred uplynutím lehoty platnosti poukazu písomne požiadať o jeho predĺženie, vystavovateľ však nemusí tejto žiadosti vyhovieť
  • Ostatné sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami Kúpeľov Sliač.

Kontakty / Informácie a rezervácie

S akýmkoľvek prianím sa obráťte prosím na obchodné oddelenie Kúpeľov Sliač. Radi Vám poradíme.

Obchodné oddelenie

Ing. Henrieta Luptáková
Obchodný referent
Pevná linka: 00421 | 45 | 5443 794
Mobil: 00421 917 475 490
E-mail: 
sales@spa-sliac.sk