Kúpeľná liečba

Post - Covid liečba

PREKONALI STE COVID-19 a máte naďalej zdravotné ťažkosti?
Požiadajte svojho ošetrujúceho lekára o návrh na kúpeľnú liečbu.

Komu je určená liečba po ochorení Covid-19? 

Kúpeľná liečba je určená pacientom, ktorí prekonali ochorenie, ale stále u nich pretrvávajú srdcovo-cievne ťažkosti a ťažkosti pohybového aparátu , ktoré ich limitujú v bežných činnostiach.

Ako je možné o liečbu požiadať ?

Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci odborný lekár/špecialista alebo praktický/všeobecný lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Lekárom kompletne vyplnený „Návrh na kúpeľnú liečbu“musí byť doručený najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby do zdravotnej poisťovne, ktorá následne  poistenca písomne informuje .

Momentálne môžete žiadať  o liečbu v indikačnej skupine A:

Indikácie: VII. Choroby pohybového ústrojenstva – návrh predpisuje ortopéd, všeobecný lekár
II. Choroby obehového ústrojenstva – návrh predpisuje internista, všeobecný lekár

Ako dlho trvá takýto druh liečebného pobytu? Odkedy je tento druh liečenia aktuálny?

Dĺžka liečebného pobytu po prekonaní COVID 19 je 21 dní. Kúpeľná starostlivosť sa v zásade rozdeľuje na dve indikačné skupiny. Pri indikačnej skupine A hradí zdravotná poisťovňa ubytovanie, stravovanie, lekársku starostlivosť a liečebné procedúry, poistenec hradí 1,70 Euro za každý deň v prírodných liečebných kúpeľoch, pri indikačnej skupine B si poistenec hradí ubytovanie a stravu. V oboch prípadoch poistenec platí daň v ubytovania mestu alebo obci.
Už teraz si pacienti môžu rezervovať liečenie na najbližší možný termín v mesiaci jún.

Aké majú takýto pacienti problémy? 

Okrem problémov s dýchaním, únavou, bolesťami hlavy a poruchami koncentrácie môže často dôjsť k poškodeniu srdcovo-cievneho aparátu na všetkých jeho úrovniach. Od rozkolísaných hodnôt krvného tlaku, porúch srdcového rytmu, zápalu srdcového svalu až k zlyhaniu srdca. Obávanou a častou komplikáciou môže byť pľúcna embólia.   

Pri poškodení ciev zásobujúcich srdcový sval hrozí srdcový infarkt.
Komplikácie sa môžu vyskytnúť aj u ľudí bez známeho srdcovo-cievneho ochorenia, popr. u ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia. V každom prípade by sa nemalo na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení zabúdať ani počas pandémie.

Ako im vedia pomôcť liečebné procedúry? 

Včasná postcovidová rehabilitácia dokáže podporiť a doliečiť následky vážnej infekcie v organizme, predísť chronickým stavom a celkovo podporiť imunitný systém.
Základom liečby je uhličitá terapia,  teda procedúry na báze uhličitého kúpeľa v sliačskej minerálnej vode ako aj procedúry využívajúce liečivý účinok žriedlového plynu s obsahom viac ako 98% prírodného oxidu uhličitého tonizujú obehovú sústavu. Znižuje sa spotreba kyslíka, znižuje sa celkový metabolizmus, klesá krvný tlak a pulzová frekvencia, ekonomizuje sa práca srdca a zlepšuje sa prekrvenie organizmu. Okrem toho majú procedúry protibolestivý a relaxačný účinok. 

Ktoré procedúry budú využívať v kúpeľoch? 

V kúpeľoch Sliač máme portfólio z viac ako 40-tich liečebných procedúr. Základom je uhličitý kúpeľ doplnený o špeciálnu dychovú fyzioterapiu, ako aj cielená inhalácia a celá plejáda fototerapie a elektroterapie.

Po akom čase by sa malo takýmto pacientom uľaviť? 

Tak ako skoro všetko v medicíne je to silne individuálne. Zo skúseností však vieme, že niektorí pacienti pociťujú úľavu po krátkom čase a pri výstupných lekárskych prehliadkach evidujeme zlepšenie zdravotného stavu vo vysokom percente. 

Našim cieľom je vrátiť späť pacienta do normálneho života .

Ako do kúpeľov?

Indikácie, ktoré liečime pre poistencov (VšZP, Dôvera, Union)

I.         Onkologické ochorenia
II.        Choroby obehového ústrojenstva
VII.      Choroby pohybového ústrojenstva
XI.       Ženské ochorenia

Základné pravidlá pri vybavovaní návrhu na kúpeľnú liečbu

Pri vybavovaní kúpeľného návrhu je potrebné sa držať toho, čo hovorí legislatíva.

O vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu musí poistenec požiadať sám a to najlepšie priamo u svojho všeobecného lekára pre dospelých alebo u špecialistu. Ak poistenec preferuje konkrétne kúpele, vypisuje do vrchnej časti Návrhu na kúpeľnú starostlivosť - Kúpele Sliač.
K vypísanému návrhu na kúpeľnú liečbu musia byť priložené klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace. V indikačnom zozname sú uvedené vyšetrenia, ktoré musí daný pacient absolvovať. POZOR!!! Pacienti nad 70 rokov musia okrem základných vyšetrení priložiť aj výsledky interného vyšetrenia.

Následne je potrebné včas doručiť vypísaný kúpeľný návrh do zdravotnej poisťovne (najneskôr 6 týždňov pred skončením jeho platnosti), ešte počas jeho platnosti. Najčastejším dôvodom je strata  platnosti kúpeľného návrhu.   

Kedy podať návrh na kúpeľnú liečbu?

Podľa zákona najneskôr šesť týždňov pred ukončením platnosti musí byť návrh doručený do zdravotnej poisťovne. Táto doba závisí od danej indikácie, nakoľko pri niektorých ochoreniach je to 6, resp. 12 mesiacov od operácie, pri skupine B väčšinou 12 mesiacov od vystavenia návrhu. Doručuje ho pacient poštou na adresu:
VšZP, a.s., Kúpeľná 5, 080 01 Prešov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Union ZP, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Ako dlho trvá v zdravotnej poisťovni schválenie kúpeľného návrhu?

Obvyklou lehotou na schvaľovanie takejto agendy je  30 dní.

Akým spôsobom sa stanovuje termín nástupu pacienta do kúpeľov?

Návrh typu A - sa posiela z poisťovne priamo do kúpeľov, podľa našich možností dáme poistencovi termín tak, aby to stihol do platnosti návrhu.

Návrh typu B - pri schválenom kúpeľnom návrhu si pacient vyberie zo zoznamu kúpeľov - Kúpele Sliač a sám si dohodne termín podľa svojich požiadaviek buď telefonicky alebo e-mailom (viď. Kontakty / Informácie a rezervácie).

AKCIE A ZĽAVY pre klientov zdravotných poisťovní

Klient zdravotnej poisťovne skupiny A

Zdravotná poisťovňa schválený návrh na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny A odošle priamo do kúpeľov, ktoré Vám navrhnú termín kúpeľnej liečby. Kúpeľná liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou (ubytovanie, strava, liečenie podľa zmluvných podmienok) s príplatkom podľa § 38 ods. 3 Zákona č. 577/2004 Z.z., SR o rozsahu zdravotnej starostlivosti, výška úhrady poistenca v súlade s ustanovením § 1, ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 403/2008 Z.z., v znení neskorších dodatkov vo výške 1,70 € | 1 os. | 1 noc za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 Z.z. § 38 bod 3 ods.8 písm. a) oslobodené osoby:
 1. do dovŕšenia troch rokov života
 2. v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti
 3. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

Príplatky klientov zdravotných poisťovní skupiny A | 2021

Ceny sú uvedené na 1 osoba v € / 1 deň.
V cene nie je zahrnutá daň mestu vo výške 1,00 € / deň.

Doplatok za stravovanie v jedálni pre samoplatcov je 3 €/ deň.

Na doplatok za neobsadenie druhého lôžka a stravovanie sa nevzťahuje zľava za včasnú rezerváciu.

Príplatok za špeciálne požiadavky klienta (výber konkrétnej izby, orientácie poschodia atd., garancia izby, presťahovanie z dôvodu na strane klienta je 30€.

Pri nedoručení návrhu na kúpeľnú liečbu aspoň 10dní pre nástupom na pobyt, bude rezervácia zrušená.

V prípade potreby urgentného vybavenia, napr. príchod s návrhom v ruke je možná telefonická dohoda.

Hotelová izba ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom).

Apartmán ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba rozdelená na obývaciu časť a spálňovú časť (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom). V apartmánoch je k dispozícii aj minibar.

Hotelová izba RETRO

Nezrekonštruovaná hotelová izba (WC, sprcha alebo vaňa, TV, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom, vybrané izby s chladničkou).

Hotelová izba EKONOMY

Nezrekonštruovaná hotelová izba (umývadlo, TV, sociálne zariadenie spoločné na chodbe)

Na všetkých typoch hotelových izieb majú klienti k dispozícii zdravotnícku signalizáciu prvej pomoci.

V cene je zahrnuté

ubytovanie | plná penzia
 • štandardné ubytovanie pre klienta zdravotnej poisťovne skupiny A - dvojlôžková izba s príslušenstvom
 • štandardné stravovanie pre klienta zdravotnej poisťovne skupiny A - výber v rámci diétneho režimu
 •  lekárska starostlivosť a liečebné procedúry

Poplatky

 • zákonný doplatok za poskytované služby súvisiace s kúpeľnou liečbou v skupine A je 1,70 € | 1 noc
 • podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch účtujeme tzv. daň z ubytovania 1,00 € | 1 osoba | 1 prenocovanie


Klient zdravotnej poisťovne skupiny B

O vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu musíte požiadať Vy sám/sama ako pacient/pacientka a to najlepšie priamo u svojho všeobecného lekára pre dospelých alebo u špecialistu. Ak poistenec preferuje konkrétne kúpele, vypisuje do vrchnej časti Návrhu na kúpeľnú starostlivosť - Kúpele Sliač. Pri schválenom kúpeľnom návrhu si pacient vyberie zo zoznamu kúpeľov Kúpele Sliač a sám si dohodne termín podľa svojich požiadaviek. Podrobnejšie informácie sa dozviete v sekcií „Ako do kúpeľov?“.

Kúpeľná liečba je čiastočne hradená zdravotnou poisťovňou (liečenie) s príplatkom (strava, ubytovanie) podľa § 38 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, výška úhrady poistenca v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 403/2008 Z.z., v znení neskorších dodatkov, podľa platného cenníka Kúpeľov Sliač a.s..

Doplatky klientov zdravotných poisťovní skupiny B | 2021

CHCEM REZERVOVAŤ
Ceny sú uvedené na 1 osoba v € / 1 deň.

V cene nie je zahrnutá daň mestu vo výške 1,00 € / deň.

Doplatok za stravovanie v jedálni pre samoplatcov je 3 €/ deň.

Na doplatok za neobsadenie druhého lôžka a stravovanie sa nevzťahuje zľava za včasnú rezerváciu.

Príplatok za špeciálne požiadavky klienta (výber konkrétnej izby, orientácie poschodia atd., garancia izby, presťahovanie z dôvodu na strane klienta je 30€.

Pri nedoručení návrhu na kúpeľnú liečbu aspoň 10dní pre nástupom na pobyt, bide rezervácia zrušená.

V prípade potreby urgentného vybavenia, napr. príchod s návrhom v ruke je možná telefonická dohoda.

Novinky 2021

WIFI v KH Palace

Bezplatné parkovanie

Raňajky formou bufetových stolov


Hotelová izba ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom).

Apartmán ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba rozdelená na obývaciu časť a spálňovú časť (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom). V apartmánoch je k dispozícii aj minibar.

Hotelová izba RETRO

Nezrekonštruovaná hotelová izba (WC, sprcha alebo vaňa, TV, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom, vybrané izby s chladničkou).

Hotelová izba EKONOMY

Nezrekonštruovaná hotelová izba (umývadlo, TV, sociálne zariadenie spoločné na chodbe)

Na všetkých typoch hotelových izieb majú klienti k dispozícii zdravotnícku signalizáciu prvej pomoci.

V cene je zahrnuté

ubytovanie | plná penzia
 • ubytovanie podľa kategórie hotelovej izby
 • stravovanie | plná penzia - výber v rámci diétneho režimu

Doplatky

 • podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch účtujeme tzv. daň z ubytovania 1,00 € | 1 osoba | 1 prenocovanie

Rezervácie

Kúpele vykonávajú predbežné rezervácie vybraných nástupných termínov max. 7 dní pred obdržaním návrhu na kúpeľnú liečbu. V prípade, ak kúpele neobdržia do 7 dní od zrealizovanej predbežnej rezervácie návrh na kúpeľnú liečbu, predbežnú rezerváciu rušia.

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:
- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
- všetky choroby v akútnom štádiu,
- klinické známky obehového zlyhania,
- stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,
- labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
- často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
- kachexie každého druhu,
- zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
- epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
- aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
- závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
- fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
- inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna - neplatí pre indikačnú skupinu XXVI - výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
- demenciu,
- tehotenstvo,
- nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
- hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

Cenníky doplatkov klientov ZP 2021 na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Cenník doplatkov klientov zdravotných poisťovní 2021 ( 0,91 MB)

Kontakty / Informácie a rezervácie

V prípade , ak Vám zdravotná poisťovňa schválila kúpeľnú liečbu a chcete sa informovať o voľných termínoch, alebo zarezervovať kúpeľnú liečbu , obráťte prosím na prijímaciu kanceláriu. Radi Vám poradíme.

Aktuálne podmienky nástupu na kúpeľné pobyty nájdete TU :
http://www.spa-sliac.sk/?aktuality.html

Dokumenty , ktoré potrebujete pri nástupe na pobyt nájdete TU :
http://www.spa-sliac.sk/?aktuality.html#dokumenty-na-stiahnutie

Prijímacia kancelária

Manažér pre recepciu a rezervácie
Mgr. Zuzana Krekáňová
Tel: 045/ 5442 656
E-mail: zuzana.krekanova@kupelesliac.sk


Referent rezervácií
Katarína Valigurská
Tel: 045/ 5442 656
E-mail: liecba@kupelesliac.sk

Zelená linka ZDARMA: 0800 500 077
E-mail: palace@kupelesliac.sk

Pre plynulejšie vybavovanie telefonátov, odporúčame kontaktovať prijímaciu kanceláriu v Pondelok – Piatok, v čase medzi 13:00 a 15:00 hod.

Recepcia KH Palace***

Recepcia KH Palace***)
Pevná linka: 00421 | 45 | 5442 320
Mobil: 00421 917 475 506
E-mail: palace@kupelesliac.sk

Volajte zdarma na tel.: 0800 500 077