Kúpeľná liečba

Ako do kúpeľov?

Indikácie, ktoré liečime pre poistencov (VšZP, Dôvera, Union)

I.         Onkologické ochorenia
II.        Choroby obehového ústrojenstva
VII.      Choroby pohybového ústrojenstva
XI.       Ženské ochorenia

Základné pravidlá pri vybavovaní návrhu na kúpeľnú liečbu

Pri vybavovaní kúpeľného návrhu je potrebné sa držať toho, čo hovorí legislatíva.

O vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu musí poistenec požiadať sám a to najlepšie priamo u svojho všeobecného lekára pre dospelých alebo u špecialistu. Ak poistenec preferuje konkrétne kúpele, vypisuje do vrchnej časti Návrhu na kúpeľnú starostlivosť - Kúpele Sliač.
K vypísanému návrhu na kúpeľnú liečbu musia byť priložené klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace. V indikačnom zozname sú uvedené vyšetrenia, ktoré musí daný pacient absolvovať. POZOR!!! Pacienti nad 70 rokov musia okrem základných vyšetrení priložiť aj výsledky interného vyšetrenia.

Následne je potrebné včas doručiť vypísaný kúpeľný návrh do zdravotnej poisťovne (najneskôr 6 týždňov pred skončením jeho platnosti), ešte počas jeho platnosti. Najčastejším dôvodom je strata  platnosti kúpeľného návrhu.   

Kedy podať návrh na kúpeľnú liečbu?

Podľa zákona najneskôr šesť týždňov pred ukončením platnosti musí byť návrh doručený do zdravotnej poisťovne. Táto doba závisí od danej indikácie, nakoľko pri niektorých ochoreniach je to 6, resp. 12 mesiacov od operácie, pri skupine B väčšinou 12 mesiacov od vystavenia návrhu. Doručuje ho pacient poštou na adresu:
VšZP, a.s., Kúpeľná 5, 080 01 Prešov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Union ZP, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Ako dlho trvá v zdravotnej poisťovni schválenie kúpeľného návrhu?

Obvyklou lehotou na schvaľovanie takejto agendy je  30 dní.

Akým spôsobom sa stanovuje termín nástupu pacienta do kúpeľov?

Návrh typu A - sa posiela z poisťovne priamo do kúpeľov, podľa našich možností dáme poistencovi termín tak, aby to stihol do platnosti návrhu.

Návrh typu B - pri schválenom kúpeľnom návrhu si pacient vyberie zo zoznamu kúpeľov - Kúpele Sliač a sám si dohodne termín podľa svojich požiadaviek buď telefonicky alebo e-mailom (viď. Kontakty / Informácie a rezervácie).

AKCIE A ZĽAVY pre klientov zdravotných poisťovní

Klient zdravotnej poisťovne skupiny A

Zdravotná poisťovňa schválený návrh na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny A odošle priamo do kúpeľov, ktoré Vám navrhnú termín kúpeľnej liečby. Kúpeľná liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou (ubytovanie, strava, liečenie podľa zmluvných podmienok) s príplatkom podľa § 38 ods. 3 Zákona č. 577/2004 Z.z., SR o rozsahu zdravotnej starostlivosti, výška úhrady poistenca v súlade s ustanovením § 1, ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 403/2008 Z.z., v znení neskorších dodatkov vo výške 1,70 € | 1 os. | 1 noc za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 Z.z. § 38 bod 3 ods.8 písm. a) oslobodené osoby:
 1. do dovŕšenia troch rokov života
 2. v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti
 3. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

Príplatky klientov zdravotných poisťovní skupiny A | 2021

Ceny sú uvedené na 1 osoba v € / 1 deň.
V cene nie je zahrnutá daň mestu vo výške 1,00 € / deň.

Doplatok za stravovanie v jedálni pre samoplatcov je 3 €/ deň.

Na doplatok za neobsadenie druhého lôžka a stravovanie sa nevzťahuje zľava za včasnú rezerváciu.

Príplatok za špeciálne požiadavky klienta (výber konkrétnej izby, orientácie poschodia atd., garancia izby, presťahovanie z dôvodu na strane klienta je 30€.

Pri nedoručení návrhu na kúpeľnú liečbu aspoň 10dní pre nástupom na pobyt, bude rezervácia zrušená.

V prípade potreby urgentného vybavenia, napr. príchod s návrhom v ruke je možná telefonická dohoda.

Hotelová izba ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom).

Apartmán ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba rozdelená na obývaciu časť a spálňovú časť (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom). V apartmánoch je k dispozícii aj minibar.

Hotelová izba RETRO

Nezrekonštruovaná hotelová izba (WC, sprcha alebo vaňa, TV, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom, vybrané izby s chladničkou).

Hotelová izba EKONOMY

Nezrekonštruovaná hotelová izba (umývadlo, TV, sociálne zariadenie spoločné na chodbe)

Na všetkých typoch hotelových izieb majú klienti k dispozícii zdravotnícku signalizáciu prvej pomoci.

V cene je zahrnuté

ubytovanie | plná penzia
 • štandardné ubytovanie pre klienta zdravotnej poisťovne skupiny A - dvojlôžková izba s príslušenstvom
 • štandardné stravovanie pre klienta zdravotnej poisťovne skupiny A - výber v rámci diétneho režimu
 •  lekárska starostlivosť a liečebné procedúry

Poplatky

 • zákonný doplatok za poskytované služby súvisiace s kúpeľnou liečbou v skupine A je 1,70 € | 1 noc
 • podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch účtujeme tzv. daň z ubytovania 1,00 € | 1 osoba | 1 prenocovanie


Klient zdravotnej poisťovne skupiny B

O vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu musíte požiadať Vy sám/sama ako pacient/pacientka a to najlepšie priamo u svojho všeobecného lekára pre dospelých alebo u špecialistu. Ak poistenec preferuje konkrétne kúpele, vypisuje do vrchnej časti Návrhu na kúpeľnú starostlivosť - Kúpele Sliač. Pri schválenom kúpeľnom návrhu si pacient vyberie zo zoznamu kúpeľov Kúpele Sliač a sám si dohodne termín podľa svojich požiadaviek. Podrobnejšie informácie sa dozviete v sekcií „Ako do kúpeľov?“.

Kúpeľná liečba je čiastočne hradená zdravotnou poisťovňou (liečenie) s príplatkom (strava, ubytovanie) podľa § 38 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, výška úhrady poistenca v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 403/2008 Z.z., v znení neskorších dodatkov, podľa platného cenníka Kúpeľov Sliač a.s..

Doplatky klientov zdravotných poisťovní skupiny B | 2021

CHCEM REZERVOVAŤ
Ceny sú uvedené na 1 osoba v € / 1 deň.

V cene nie je zahrnutá daň mestu vo výške 1,00 € / deň.

Doplatok za stravovanie v jedálni pre samoplatcov je 3 €/ deň.

Na doplatok za neobsadenie druhého lôžka a stravovanie sa nevzťahuje zľava za včasnú rezerváciu.

Príplatok za špeciálne požiadavky klienta (výber konkrétnej izby, orientácie poschodia atd., garancia izby, presťahovanie z dôvodu na strane klienta je 30€.

Pri nedoručení návrhu na kúpeľnú liečbu aspoň 10dní pre nástupom na pobyt, bide rezervácia zrušená.

V prípade potreby urgentného vybavenia, napr. príchod s návrhom v ruke je možná telefonická dohoda.

Novinky 2021

WIFI v KH Palace

Bezplatné parkovanie

Raňajky formou bufetových stolov


Hotelová izba ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom).

Apartmán ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba rozdelená na obývaciu časť a spálňovú časť (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom). V apartmánoch je k dispozícii aj minibar.

Hotelová izba RETRO

Nezrekonštruovaná hotelová izba (WC, sprcha alebo vaňa, TV, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom, vybrané izby s chladničkou).

Hotelová izba EKONOMY

Nezrekonštruovaná hotelová izba (umývadlo, TV, sociálne zariadenie spoločné na chodbe)

Na všetkých typoch hotelových izieb majú klienti k dispozícii zdravotnícku signalizáciu prvej pomoci.

V cene je zahrnuté

ubytovanie | plná penzia
 • ubytovanie podľa kategórie hotelovej izby
 • stravovanie | plná penzia - výber v rámci diétneho režimu

Doplatky

 • podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch účtujeme tzv. daň z ubytovania 1,00 € | 1 osoba | 1 prenocovanie

Rezervácie

Kúpele vykonávajú predbežné rezervácie vybraných nástupných termínov max. 7 dní pred obdržaním návrhu na kúpeľnú liečbu. V prípade, ak kúpele neobdržia do 7 dní od zrealizovanej predbežnej rezervácie návrh na kúpeľnú liečbu, predbežnú rezerváciu rušia.

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:
- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
- všetky choroby v akútnom štádiu,
- klinické známky obehového zlyhania,
- stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,
- labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
- často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
- kachexie každého druhu,
- zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
- epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
- aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
- závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
- fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
- inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna - neplatí pre indikačnú skupinu XXVI - výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
- demenciu,
- tehotenstvo,
- nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
- hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

Cenníky doplatkov klientov ZP 2021 na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Cenník doplatkov klientov zdravotných poisťovní 2021 ( 0,91 MB)

Kontakty / Informácie a rezervácie

S akýmkoľvek prianím sa obráťte prosím na príjmaciu kanceláriu alebo na recepciu Kúpeľov Sliač. Radi Vám poradíme.

Prijímacia kancelária

Manažér pre recepciu a rezervácie
Mgr. Zuzana Krekáňová
E-mail: krekanova@spa-sliac.sk
Zelená linka ZDARMA: 0800 500 077

Referent rezervácií
Katarína Kozáriková
Zelená linka ZDARMA: 0800 500 077
E-mail: liecba@spa-sliac.sk
Pre plynulejšie vybavovanie telefonátov, odporúčame kontaktovať prijímaciu kanceláriu v Pondelok – Piatok, v čase medzi 13:00 a 15:00 hod.

Recepcia KH Palace***

Recepcia KH Palace***)
Pevná linka: 00421 | 45 | 5442 320
Mobil: 00421 917 475 506
E-mail: palace@spa-sliac.sk

Volajte zdarma na tel.: 0800 500 077