Kúpeľná liečba

Ako do kúpeľov?

Indikácie, ktoré liečime pre poistencov (VšZP, Dôvera, Union)

I.         Onkologické ochorenia
II.        Choroby obehového ústrojenstva
VII.      Choroby pohybového ústrojenstva
XI.       Ženské ochorenia

Základné pravidlá pri vybavovaní návrhu na kúpeľnú liečbu

Pri vybavovaní kúpeľného návrhu je potrebné sa držať toho, čo hovorí legislatíva.

O vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu musí poistenec požiadať sám a to najlepšie priamo u svojho všeobecného lekára pre dospelých alebo u špecialistu. Ak poistenec preferuje konkrétne kúpele, vypisuje do vrchnej časti Návrhu na kúpeľnú starostlivosť - Kúpele Sliač.
K vypísanému návrhu na kúpeľnú liečbu musia byť priložené klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace. V indikačnom zozname sú uvedené vyšetrenia, ktoré musí daný pacient absolvovať. POZOR!!! Pacienti nad 70 rokov musia okrem základných vyšetrení priložiť aj výsledky interného vyšetrenia.

Následne je potrebné včas doručiť vypísaný kúpeľný návrh do zdravotnej poisťovne (najneskôr 6 týždňov pred skončením jeho platnosti), ešte počas jeho platnosti. Najčastejším dôvodom je strata  platnosti kúpeľného návrhu.   

Kedy podať návrh na kúpeľnú liečbu?

Podľa zákona najneskôr šesť týždňov pred ukončením platnosti musí byť návrh doručený do zdravotnej poisťovne. Táto doba závisí od danej indikácie, nakoľko pri niektorých ochoreniach je to 6, resp. 12 mesiacov od operácie, pri skupine B väčšinou 12 mesiacov od vystavenia návrhu. Doručuje ho pacient poštou na adresu:
VšZP, Kúpeľná 5, 080 15 Prešov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Union ZP, a.s Bajkalská 29/a, 821 08 Bratislava

Ako dlho trvá v zdravotnej poisťovni schválenie kúpeľného návrhu?

Obvyklou lehotou na schvaľovanie takejto agendy je  30 dní.

Akým spôsobom sa stanovuje termín nástupu pacienta do kúpeľov?

Návrh typu A - sa posiela z poisťovne priamo do kúpeľov, podľa našich možností dáme poistencovi termín tak, aby to stihol do platnosti návrhu.

Návrh typu B - pri schválenom kúpeľnom návrhu si pacient vyberie zo zoznamu kúpeľov - Kúpele Sliač a sám si dohodne termín podľa svojich požiadaviek buď telefonicky alebo e-mailom (viď. Kontakty / Informácie a rezervácie).

DOPRAVA ZDARMA

Prevoz klientov zdravotných poisťovní na kúpeľnú liečbu do Kúpeľov Sliač zabezpečuje DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (DZS) spoločnosti Falck Záchranná a.s., člen skupiny Falck.

SLUŽBA JE BEZPLATNÁ

Žiadanku na prepravu Vám vypíše Váš ošetrujúci lekár a prevoz si objednávate sami najneskôr 2 dni pred termínom prevozu na tel. čísle 0650 555 111.

Viac informácií na: http://www.falck.sk/individualni-klienti/

AKCIE A ZĽAVY pre klientov zdravotných poisťovní

ZĽAVA pre klientov ZP skupiny B v mesiaci APRÍL 2017

REZERVÁCIE
E-mail: liecba@spa-sliac.sk
Telefón: 045/ 5442 656
Mobil: 0917 475 486


ZĽAVA pre klientov ZP skupiny B v mesiaci MÁJ 2017

REZERVÁCIE
E-mail: liecba@spa-sliac.sk
Telefón: 045/ 5442 656
Mobil: 0917 475 486


AKCIA pre klientov ZP skupiny B v letných mesiacoch (počas prevádzky letného termálneho kúpaliska)

REZERVÁCIE
E-mail: liecba@spa-sliac.sk
Telefón: 045/ 5442 656
Mobil: 0917 475 486

Klient zdravotnej poisťovne skupiny A

Zdravotná poisťovňa schválený návrh na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny A odošle priamo do kúpeľov, ktoré Vám navrhnú termín kúpeľnej liečby. Kúpeľná liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou (ubytovanie, strava, liečenie podľa zmluvných podmienok) s príplatkom podľa § 38 ods. 3 Zákona č. 577/2004 Z.z., SR o rozsahu zdravotnej starostlivosti, výška úhrady poistenca v súlade s ustanovením § 1, ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 403/2008 Z.z., v znení neskorších dodatkov vo výške 1,66 € | 1 os. | 1 noc za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 Z.z. § 38 bod 3 ods.8 písm. a) oslobodené osoby:
 1. do dovŕšenia troch rokov života
 2. v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti
 3. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

Doplatky klientov zdravotných poisťovní skupiny A | 2017

Ceny sú uvedené na 1 osoba v € / 1 deň.
V cene nie je zahrnutá daň mestu vo výške 0,6 € / deň.
Doplatok za stravovanie v jedálni pre samoplatcov 3 € / osoba / deň.
Zľava 1 € / osoba / deň pri izbe bez balkóna.

Hotelová izba ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom).

Apartmán ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba rozdelená na obývaciu časť a spálňovú časť (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom). V apartmánoch je k dispozícii aj minibar.

Hotelová izba RETRO

Nezrekonštruovaná hotelová izba (WC, sprcha alebo vaňa, TV, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom, vybrané izby s chladničkou).

Hotelová izba EKONOMY

Nezrekonštruovaná hotelová izba (umývadlo, TV, sociálne zariadenie spoločné na chodbe)

Na všetkých typoch hotelových izieb majú klienti k dispozícii zdravotnícku signalizáciu prvej pomoci.

V cene je zahrnuté

ubytovanie | plná penzia
 • štandardné ubytovanie pre klienta zdravotnej poisťovne skupiny A - dvojlôžková izba s príslušenstvom
 • štandardné stravovanie pre klienta zdravotnej poisťovne skupiny A - výber v rámci diétneho režimu
 •  lekárska starostlivosť a liečebné procedúry

Doplatky

 • zákonný doplatok za poskytované služby súvisiace s kúpeľnou liečbou v skupine A je 1,66 € | 1 noc
 • podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch účtujeme tzv. daň z ubytovania 0,60 € | 1 osoba | 1 prenocovanie
 • doplatok za stravovanie v jedálni pre samoplatcov (raňajky - bufetový stôl | obed + šalátový bar | večera + šalátový bar, pitný režim) 3 € | 1 osoba | 1 noc

Klient zdravotnej poisťovne skupiny B

O vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu musíte požiadať Vy sám/sama ako pacient/pacientka a to najlepšie priamo u svojho všeobecného lekára pre dospelých alebo u špecialistu. Ak poistenec preferuje konkrétne kúpele, vypisuje do vrchnej časti Návrhu na kúpeľnú starostlivosť - Kúpele Sliač. Pri schválenom kúpeľnom návrhu si pacient vyberie zo zoznamu kúpeľov Kúpele Sliač a sám si dohodne termín podľa svojich požiadaviek. Podrobnejšie informácie sa dozviete v sekcií „Ako do kúpeľov?“.

Kúpeľná liečba je čiastočne hradená zdravotnou poisťovňou (liečenie) s príplatkom (strava, ubytovanie) podľa § 38 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, výška úhrady poistenca v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 403/2008 Z.z., v znení neskorších dodatkov, podľa platného cenníka Kúpeľov Sliač a.s..

Doplatky klientov zdravotných poisťovní skupiny B | 2017


Ceny sú uvedené na 1 osobu/deň.
V cene nie je zahrnutá daň mestu vo výške 0,6 €/deň.
Doplatok za neobsadenie druhého lôžka je 6 €/deň.
Doplatok za stravovanie v jedálni pre samoplatcov je 3 €/deň.
Zľava 1 €/osoba/deň pri izbe bez balkóna.
Na doplatok za neobsadenie druhého lôžka a stravovanie sa nevzťahuje zľavaza včasnú rezerváciu.
Pri nedoručení návrhu na kúpeľnú liečbu aspoň 7 dní pred nástupom na pobyt,bude rezervácia zrušená.
V prípade potreby urgentného vybavenia, napr. príchod s návrhom v ruke,je možná telefonická dohoda.

Rozdelenie sezón 2017:

Mimo sezóna: 1.1.2017 - 30.4.2017, 1.10.2017 - 15.12.2017
Hlavná sezóna: 1.5.2017 - 30.9.2017

Hotelová izba ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom).

Apartmán ŠTANDARD

Zrekonštruovaná hotelová izba rozdelená na obývaciu časť a spálňovú časť (toaleta, sprcha alebo vaňa, TV, chladnička, telefón, rádio, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom). V apartmánoch je k dispozícii aj minibar.

Hotelová izba RETRO

Nezrekonštruovaná hotelová izba (WC, sprcha alebo vaňa, TV, zdravotnícka signalizácia prvej pomoci, vybrané izby s balkónom, vybrané izby s chladničkou).

Hotelová izba EKONOMY

Nezrekonštruovaná hotelová izba (umývadlo, TV, sociálne zariadenie spoločné na chodbe)

Na všetkých typoch hotelových izieb majú klienti k dispozícii zdravotnícku signalizáciu prvej pomoci.

V cene je zahrnuté

ubytovanie | plná penzia
 • ubytovanie podľa kategórie hotelovej izby
 • stravovanie | plná penzia - výber v rámci diétneho režimu

Doplatky

 • podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch účtujeme tzv. daň z ubytovania 0,60 € | 1 osoba | 1 prenocovanie
 • doplatok za stravovanie v jedálni pre samoplatcov (raňajky - bufetový stôl | obed + šalátový bar | večera + šalátový bar, pitný režim) 3 € | 1 osoba | 1 noc

Rezervácie

Kúpele vykonávajú predbežné rezervácie vybraných nástupných termínov max. 7 dní pred obdržaním návrhu na kúpeľnú liečbu. V prípade, ak kúpele neobdržia do 7 dní od zrealizovanej predbežnej rezervácie návrh na kúpeľnú liečbu, predbežnú rezerváciu rušia.

Cenníky doplatkov klientov ZP 2017 na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Cenník doplatkov klientov zdravotných poisťovní 2017. ( 25,20 MB)

Kontakty / Informácie a rezervácie

S akýmkoľvek prianím sa obráťte prosím na príjmaciu kanceláriu alebo na recepciu Kúpeľov Sliač. Radi Vám poradíme.

Prijímacia kancelária

E-mail: liecba@spa-sliac.sk
Telefón: 045/ 5442 656
Mobil: 0917 475 486

Recepcia KH Palace***

E-mail: palace@spa-sliac.sk
Telefón:
045/ 5442 320
045/ 5442 321
045/ 5442 322

Volajte zdarma na tel.: 0800 500 077