Súhlas so spracovaním osobných údajov
na marketingové účely:


Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail prevádzkovateľom KÚPELE SLIAČ a.s., so sídlom 962 31 Sliač, IČO 31642438, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 316,S, oddiel Sa, na účely zasielania marketingových ponúk. Súhlas na spracovanie dávam po dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR, a to je, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, mám právo na prístup, výmaz, opravu, obmedzenie spracúvania a na prenosnosť mojich osobných údajov. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.